Deelgebied Katteveen-Saksveld, Schaangedennen, Valtherdiep en Buinerveld


Katteveen-Saksveld, Schaangedennen, Valtherdiep en Buinerveld liggen niet in het beekdal van de Hunze, maar ten zuidoosten ervan op de flank van de Hondsrug. Zij bieden allerlei kansen in het kader van natuurontwikkeling. Door ook deze deelgebieden mee te nemen in de ontwikkelingen, wordt het Hunzegebied nog toekomstbestendiger. Daarom is er in 2020 een plan van aanpak uitgewerkt rond de aanleg van klimaatbossen en andere maatregelen die inspelen op het veranderende klimaat.

De gebieden zijn als cluster toegevoegd aan de opgave van de Hunze, maar liggen niet naast elkaar. Voor ieder gebied geldt een eigen aanpak.

Schaangedennen 
In Schaangedennen is 50 hectare grond verworven in 2021. We zijn momenteel bezig met het maken van een inrichtingsplan. We houden daarbij rekening met bijzondere soorten die hier voorkomen, zoals de knoflookpad en de kleine schorseneer.

Valtherdiep 
In Valthe wordt de Valtherschans in ere hersteld. In 2021 is alle grond daarvoor verworven via kavelruil. Inmiddels is er een archeologisch onderzoek gaande. Als dit onderzoek is afgerond kunnen de werkzaamheden beginnen.

Zowel in Katteveen Saksveld, als in Buinerveld is de eerste grond gekocht.

Houd deze pagina in de gaten voor updates over de werkzaamheden in dit gebied.