Deelgebied Bronnegermaden en Achterste Diep


Bronnegermaden en Achterstediep zijn nu vooral agrarisch gebied. De bovenloop van de Hunze heeft hier voornamelijk een afvoerfunctie. Toch biedt bijvoorbeeld Bronnegermaden mogelijkheden voor een meer natuurlijk ingericht gebied met vochtige hooilanden op lagergelegen grond en met kruiden- en faunarijke graslanden op de flanken van het beekdal. Er komen her en der al bijzondere soorten voor, zoals veldrus, holpijp, kleine waterzegge en dotterbloem.

Het deelgebied Bronnegermaden bestaat uit drie gebieden: Achtermade, Bronneger en Bronnegermaden. Elk gebied heeft zijn eigen uitdagingen, maar het inrichtingsplan behandelt deze drie gebieden gezamenlijk. De hydrologische maatregelen die in Bronnegermaden worden genomen, zijn gekoppeld aan deelgebied De Branden. Onderzoek hiernaar is in 2020 gedaan.

In 2021 zijn verschillende andere onderzoeken rond hydrologie, ecologie, archeologie en omgevingseffecten uitgevoerd. De werkgroep grond onderzoekt of er ongeveer 40 hectare grond aan het Natuurnetwerk Nederland kan worden toegevoegd. Het contact met grondeigenaren staat hierbij voorop. Het inrichtingsplan zal in overleg met de streek en gebiedspartners worden opgesteld. De verwachting is dat dit in 2023 klaar zou kunnen zijn. Na 2026, als alle vergunningen en aanbestedingen rond zijn, kunnen de werkzaamheden van start gaan.